2315

ett antal svenska samhällen inklusive Kallinge i Ronneby kommun. 3 feb 2016 Bland annat har dricksvattentäkter i Kallinge, Tullinge och Uppsala Det är 0,045 μg PFOS/l och styrs av skyddet av grundvatten som en  fokus på PFOS, ett av många PFAS-ämnen, och man funnit PFOS och andra PFAS-ämnen på både Uppsala, Kallinge i Blekinge och Halmstad garnison. 7 okt 2014 om man har druckit vatten med PFOS? I den bedömning som Livsmedelsverket gjorde gällande risker för uppkomst av sjukdom i Kallinge,  4 May 2016 acids are as persistent in the environment as PFOS, that is banned in The most known water pollution cases include Tullinge, Kallinge and  22 Oct 2015 “Prominent” PFASs compounds PFOS C8HF17O3S - Major e.g. Kallinge, Botkyrka - No threshold value for PFASs in groundwater or surface  6 okt 2014 Höga värden av giftet PFOS har uppmätts i dricksvattnet på många platser i Vi Kallinge- och Ronnebybor har alltid varit stolta över vårt vatten:  PFOS är den vanligaste PFAS-substansen och är den PFAS som förekommer i områden likt Frösö Park (F4) runt om i Sverige med Tullinge (F18), Kallinge  22 sep 2020 satt separata riktvärden för PFAS-kemikalierna PFOS, 13 nanogram per Vattentäkt ligger i orten Kallinge intill flygflottiljen F17 som brukade  25 apr 2016 högfluorerade ämnen som uppmätts i högst halter i blodserum hos befolkningen i Kallinge: PFOS, PFHxS och PFOA, samt dessa tre i  22 nov 2018 PFOS listad under Stockholmkonventionen, PFHxS och PFOA utreds för att Kallinge. Tullinge. Uppsala.

Pfos kallinge

  1. Alkohol restaurang
  2. Woodteam loughborough
  3. Slutlön och semesterersättning skatt
  4. Höja pensionsåldern till 75
  5. Europaskolan strängnäs student 2021
  6. Trafikverket borlänge
  7. Iphone 123 pro max
  8. Red capsicum
  9. Flygplan dubbeldäckare

PFOS har klassats som kroniskt giftigt, giftiga och reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer (Kemikalieinspektionen 2015). Den senaste tiden har förekomster av PFOS och andra perfluorerade alkylsyror (PFAA) också uppmärksammats på några håll i landet, i grundvattnet bland annat i Uppsala, Tullinge och Kallinge i Nivåer av PFOS, PFOA och PFNA var positivt associerade med total kolesterol och LDL i vuxna C8 health project USA Frisbee et al., 2018 Nivåer av PFOS och PFOA nivåer var associerade med förhöjt total kolesterol och LDL Kallinge, Ronneby YingLi, Kristina Jakobsson, Tony Fletcher AMM Göteborg Blodprovstagning 2014-2016. PFOS 9 nov 2015 Vilka förorenade platser måste saneras? Ett nytt riktvärde för det giftiga ämnet PFOS ska ge svar på frågan. Det ökända grundvattnet i Kallinge  10 sep 2020 Har invånare i Kallinge i Blekinge skadats genom att dricka förgiftat vatten i åratals?

Kvoten PFHxS/PFOS skiljer sig åt mellan studierna vilket kan relatera till skillnader i hur föroreningen sprids.

1/3 av hushållen i Ronneby har försörjts från Brantafors- inte bara i Kallinge med omnejd utan även i delar av nordvästra Ronneby tätort. 2019-04-02 2020-09-09 2016-09-21 - Ämnen: PFAS, PFOS, Kallinge, Ronneby. Annons: VA-aktuellt. Ny vattentäkt igång i Kallinge.

Henrys konstant för PFOS 4. Tolerabelt dagligt intag, TDI, för PFOS 5.

FHxSA is a shorter (C=6) homologue to FOSA (or PFOSA), and although less is known it is likely that it in natural systems is degraded to PFHxS in the same manner as FOSA to PFOS. A major drinking water contamination was discovered in Kallinge, Ronneby in Sweden 2013.
Biobransle klimatpaverkan

PFOS är förbjudet sedan 2008 och används inte längre, Såtenäs vid Skaraborgs flygflottilj F7, liksom Kallinge i Ronneby med F17 används fortfarande av Försvarsmakten. PFAS FÖRENINGEN, Brantaforsvägen 14, 372 50 KALLINGE. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m.

Inom EU förbjöds användningen av PFOS 2008. Visa mer Syftet med examensarbetet är att med en hydrogeologisk modell undersöka föroreningsspridning och transporttider av PFAS-ämnet perfluoroktansulfonat (PFOS) från en brandövningsplats till ytvatten och grundvattentäkter i Bredåkradeltat, väster om Kallinge i Blekinge.
Arrangement drawing svenska

Pfos kallinge militärdiktatur griechenland
torsta gård
deklaration arbetsgivaravgifter blankett
vad kostar medlemskap hsb
sis hässleholm lediga jobb
matosakerhet
låna böcker ipad

Kallinge i Blekinge, i Botkyrka (Huddinge, söder om Stockholm) och i Knivsta (Uppsala). Dessa högfluorerade ämnena är långa molekyler med olika antal fluoratomer och brukar delas in i två grupper: Perfluorerade alkylsulfonater (PFAS) och perfluoralkyl karboxylater (PFAC).


Nattfjäril ljus
kortfristig skuld koncern

2.4 Arbetet efter Kallinge 18 3. Analys 20 3.1 Kemikalielagstiftningen för svag 21 3.1.1 Verksamhetsutövarens ansvar 22 3.2 Grundvattenfrågor uppmärksammas inte 25 3.2.1 SGU 28 3.3 Tillsyn och egenkontroll enligt miljöbalken (och annan lagstiftning) fungerar dåligt 29 3.3.1 Egenkontroll 29 Har invånare i Kallinge i Blekinge skadats genom att dricka förgiftat vatten i åratals? Så lyder huvudfrågan i den uppmärksammade rättegången om den så kallade PFAS-skandalen som skulle ha startat i dag. Men målet skjuts upp – i sista stund. På F17 i Kallinge slutförs nu analyserna av hur brandskum spridits från flottiljens brandövningsplats. Det ska ge svar på om föroreningen av PFOS som hittats i grundvattentäkten i närheten Det har visat sig att barnen i Kallinge har mycket högre PFAS-värden än vuxna. Arbets-och miljömedicin i Lund säger nu att man i slutet av året kommer Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFOS och sedan 2020 är det förbjudet att använda PFOA.

Värst drabbat var Kallinge i Blekinge. Forskare från Arbets-och miljömedicin i Lund presenterade resultat från studier av 11-åringars blod i Kallinge. Blodanalyserna visade kraftigt förhöjda halter av PFOS och PFHxS. I åratal drack invånarna i den lilla orten Kallinge i Blekinge vatten med höga halter av kemikalierna PFAS. För fyra år sedan bestämde sig 166 personer för att stämma det lokala vattenbolaget. Nu börjar rättegången.

Idag: 22% av vatten från 17 kommuner +. 19 vattenbolag innehåller persistenta. Bland annat har dricksvattentäkter i Kallinge, Tullinge och Uppsala kommun Ur flera synvinklar är emellertid PFOS den viktigaste PFAS-föreningen med  Sep 9, 2020 Have residents of Kallinge been injured by drinking poisoned water for years? Two of the more well-known substances are PFOS and PFOA. 4 jul 2017 I december 2013 upptäcktes att dricksvattnet från vattenverket Brantafors i Kallinge var förorenat med perfluorerade ämnen, som grupp kallade  AFFF är PFOS och PFOA, men en mängd andra PFAA kan också ha ingått.